news

Het sociaal statuut van de arts. Wanneer de aanvraag indienen?

9 juli 2019. De aanvraagperiode is uitzonderlijk verlengd tot 31 augustus 2019.

Een arts kan het ‘sociaal statuut’ genieten als hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet. 

De aanvraagperiode voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. Om het sociaal statuut 2019 te genieten, moet de arts vóór 31 augustus de aanvraag terugsturen. 

Dit zijn de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/sociaal-statuut-artsen.aspx

Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden, ten voordele van geconventioneerde zorgverstrekkers. Aan deze hoofdwaarborg wordt steeds een aantrekkelijk pakket solidariteitswaarborgen gekoppeld. De zorgverstrekker kan ervoor opteren om, bovenop de hoofdwaarborg en de solidariteitswaarborgen, een aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheidsrente te onderschrijven.

Meer nieuws

Fahrzeuge & Reisen

8 juli 2019

Het kentekenbewijs in een nieuw jasje

Op 1 juli 2019 trad een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien.

Fahrzeuge & Reisen

6 juni 2019

Nieuwe Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven

In de polis Aansprakelijkheid Ondernemer, KMO & Zelfstandige kunnen uw klanten steeds een waarborg Rechtsbijstand toevoegen. Onze partner Euromex heeft recent de Algemene Voorwaarden van de ...